Analysis

 • 41Analysis — analizė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. analysis vok. Analyse, f; Analysis, f rus. анализ, m pranc. analyse, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 42analysis — analizė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. analysis vok. Analyse, f; Analysis, f rus. анализ, m pranc. analyse, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 43analysis — analizė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mokslinis tikrovės pažinimo būdas – metodas, pagrįstas mintiniu ar faktiniu visumos skaidymu į sudedamąsias dalis, norint nustatyti, kas tiriamajam objektui yra esminga, kas ne. kilmė… …

  Sporto terminų žodynas

 • 44analysis — analizė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mąstymo operacija, kuria visuma mintimis skaidoma į esminius dėmenis, išskiriami požymiai, savybės; gebėjimas skaidyti visumą į dalis. kilmė gr. analysis – skaidymas, nagrinėjimas… …

  Sporto terminų žodynas

 • 45analysis — analizė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko arba komandos veiklos, jos rezultatų per pratybas, rungtynes, varžybas nuodugnus nagrinėjimas. kilmė gr. analysis – skaidymas, nagrinėjimas atitikmenys: angl. analysis vok.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 46analysis — analizė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto teorijoje ir praktikoje mokslinis tyrimo metodas – ypatybės, reiškinio, vyksmo skaidymas į dalis, turint tikslą jas nuodugniai ištirti, pažinti; mokslinio tyrimo dalis. Analizė… …

  Sporto terminų žodynas

 • 47analysis — analizė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vieno ar grupės sportininkų judesių, veiksmų pažinimo metodas. kilmė gr. analysis – skaidymas, nagrinėjimas atitikmenys: angl. analysis vok. Analyse, f rus. анализ …

  Sporto terminų žodynas

 • 48analysis — See Fe analysis finite element analysis …

  Dictionary of automotive terms

 • 49Analysis — Mathematics Math e*mat ics, n. [F. math[ e]matiques, pl., L. mathematica, sing., Gr. ? (sc. ?) science. See {Mathematic}, and { ics}.] That science, or class of sciences, which treats of the exact relations existing between quantities or… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 50analysis — noun (plural analyses) Etymology: New Latin, from Greek, from analyein to break up, from ana + lyein to loosen more at lose Date: 1581 1. separation of a whole into its component parts 2. a. the i …

  New Collegiate Dictionary